Where academic tradition
meets the exciting future

Hoitajien työkäytänteet lasten teho-osastolla

Riikka Vuokko, Pekka Tetri, Joonas Peltola, Helena Karsten, Hoitajien työkäytänteet lasten teho-osastolla. TUCS National Series 13, Turku Centre for Computer Science, 2007.

Abstract:

Hoitajien työkäytänteisiin vaikuttavat käytettävissä olevat työvälineet, kuten uudet potilaskertomusjärjestelmät. Potilaskertomusjärjestelmän käyttäminen muuttaa hoidosta syntyvän tiedon käsittelyä sekä tapoja, joilla työtä järjestetään ja koordinoidaan. Tämä raportti käsittelee hoitajien työkäytänteitä lasten teho-osastolla ennen potilaskertomus-järjestelmän käyttöönottoa. Hoitotyötä tarkastellaan kompleksisena ja verkottuneena yhteistyönä, jolle on tunnusomaista toiminnan dynaamisuus ja refleksiivisyys, kun hoidon tarvetta on vaikeata ennustaa ennalta. Työkäytänteitä on tutkittu havainnoimalla. Havainnointiaineiston perusteella raportissa kuvataan hoitotyön osatekijöitä sekä työkäytänteiden ominaispiirteitä, jotta tutkimuksen jatkuessa voidaan kuvata työkäytänteiden todellisia muutoksia. Työkäytäntöjä totesimme rakenteistavan erityisesti työhön liittyvä ohjeistus ja säännöt. Jatkossa tietotekniikan käyttöön liittyvät työkäytänteet limittyvät yhä enemmän muihin hoitotyön käytäntöihin, mikä näkyy erityisesti kirjaamiskäytäntöjen muutoksena. Potilaskertomusjärjestelmän odotetaan helpottavan tiedon käyttöä hoidon tukena sekä toisaalta mahdollistavan uudella tavalla eri järjestelmien yhteisen käytön. Hoitotyön erityispiirre, hoidosta syntyvän informaation ja hoitajien kontekstuaalisen tietämisen yhdistäminen, saattaa muodostaa haasteen tietotekniikan hyödyntämiselle päivittäisessä toiminnassa.

Files:

Full publication in PDF-format

BibTeX entry:

@TECHREPORT{bVuTePeKa07a,
  title = {Hoitajien työkäytänteet lasten teho-osastolla},
  author = {Vuokko, Riikka and Tetri, Pekka and Peltola, Joonas and Karsten, Helena},
  number = {13},
  series = {TUCS National Series},
  publisher = {Turku Centre for Computer Science},
  year = {2007},
  keywords = {työkäytänteet, tekniset laitteet, teho-osasto},
  ISBN = {978-952-12-1958-0},
}

Belongs to TUCS Research Unit(s): Health and Medical Informatics Institute, Zeta Emerging Technologies

Edit publication