Where academic tradition
meets the exciting future

Työ ja johtajuus liminaalitilassa

Heli Ansio, Piia Hirkman (Eds.), Työ ja johtajuus liminaalitilassa, Raportteja 6, Tekes, 2013.

Abstract:

Tässä kirjassa pohdimme, miten liminaalitilassa johdetaan. Esittelemme neljä johtamisen tapaa muuttuvan työn ympäristöissä: joustava projektijohtajuus, kaverijohtajuus,
voimaistava johtajuus ja parijohtajuus. Kirja perustuu tutkimuskonsortiohankkeeseen Liminari – Työ ja johtajuus liminaalitilassa (2012–2013). Hanketta on rahoittanut Tekes (rahoituspäätökset 40487–40490/11). Hankkeen työyhteisöt ja johtajuuden problematiikan tutkimuspaikat ovat olleet teatteriorganisaatioissa, kansainvälisessä kehitysyhteistyöorganisaatiossa, monikansallisen yrityksen kehittämistoiminnassa sekä nuorten osuuskunnissa. Konsortiossa on mukana monitieteinen tutkijajoukko Åbo Akademista, Työterveyslaitoksesta, Jyväskylän yliopistosta ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tiimiakatemiasta

BibTeX entry:

@BOOK{eAnHi13a,
  title = {Työ ja johtajuus liminaalitilassa},
  volume = {6},
  series = {Raportteja},
  editor = {Ansio, Heli and Hirkman, Piia},
  publisher = {Tekes},
  year = {2013},
  ISBN = {978-952-457-572-0},
}

Belongs to TUCS Research Unit(s): Institute for Advanced Management Systems Research (IAMSR)

Edit publication