Where academic tradition
meets the exciting future

Arkkitehtuurikomponentin laadun arvioiminen mittaamalla

Sami Hyrynsalmi, Arkkitehtuurikomponentin laadun arvioiminen mittaamalla. Tietojenkäsittelytiede -(31), 22-42, 2010.

Abstract:

Olioparadigmalle on määritelty useita satoja ohjelmistomittoja sisäisen laadun arvioimiseksi, mutta suurin osa näistä on keskittynyt pienimpien rakenneosasten, metodien ja luokkien, tarkastelemiseen. Mielenkiintoisesti korkeamman abstraktiotason rakenteille, kuten luokkajoukoille, ei kuitenkaan ole esitelty kuin yksittäisiä mittoja. Ohjelmistojen koon kasvaessa mielekkään käsiteltävän yksikön koko on kasvanut. Myös käytettävien ohjelmistomittojen on kasvettava palvelemaan kiihtyvän kehityksen tarpeita. Tässä työssä käsitellään erilaisia luokkien muodostamille joukoille, eli komponenteille, esitettyjä mittoja.
Tarkastelemme myös mittojen määrittelyn ongelmia ja niiden kelpuuttamista sekä sitä, mitä useiden luokkien muodostamista joukoista voitaisiin mitata.

Files:

Abstract in PDF-format

BibTeX entry:

@ARTICLE{jHyrynsalmi10a,
  title = {Arkkitehtuurikomponentin laadun arvioiminen mittaamalla},
  author = {Hyrynsalmi, Sami},
  journal = {Tietojenkäsittelytiede},
  volume = {-},
  number = {31},
  pages = {22-42},
  year = {2010},
}

Belongs to TUCS Research Unit(s): Software Development Laboratory (SwDev)

Edit publication