Where academic tradition
meets the exciting future

Kieliteknologiasta ratkaisu potilasdokumentaation hyödynnettävyyteen

Hanna Suominen, Kieliteknologiasta ratkaisu potilasdokumentaation hyödynnettävyyteen. Tietojenkäsittelytiede 28, 2008.

Abstract:

Teho-osaston hoitotyössä kirjataan paljon vapaamuotoista tekstiä ja
näiden dokumenttien rakenne on epäyhtenäinen.
Tämä hankaloittaa kirjattavan tiedon tehokasta jatkokäyttöä ja
työntekijöiden välistä tiedonkulkua.
Kieliteknologia voi tarjota uudenlaisia mahdollisuuksia helpottaa
vapaamuotoisen potilasdokumentaation tuottamista ja
sen hyödyntämistä potilaiden hoitoon liittyvässä päätöksenteossa
teho-osastoilla. Erityisesti tiedonhakuun sovelletut luokittelu-,
relevanssinarviointi- ja aihesegmentointialgoritmit ovat tuottaneet
jatkotutkimusta ja pilotointia rohkaisevia tuloksia.

BibTeX entry:

@ARTICLE{jSuominen08a,
  title = {Kieliteknologiasta ratkaisu potilasdokumentaation hyödynnettävyyteen},
  author = {Suominen, Hanna},
  journal = {Tietojenkäsittelytiede},
  volume = {28},
  year = {2008},
}

Belongs to TUCS Research Unit(s): Turku BioNLP Group

Edit publication