Where academic tradition
meets the exciting future

Apteekkityö uuden ajan kynnyksellä: Lääkemääräysten käsittely apteekissa ennen eReseptin käyttöönottoa

Ville Glad, Jonni Henttinen, Janne Pitkänen, Timo Repo, Riikka Vuokko, Helena Karsten, Apteekkityö uuden ajan kynnyksellä: Lääkemääräysten käsittely apteekissa ennen eReseptin käyttöönottoa. TUCS National Series 18, Turku Centre for Computer Science, 2010.

Abstract:

Sähköisen reseptin käyttöönotto on edennyt hitaan suunnitteluvaiheen jälkeen käytön pilotointiin valituissa kohteissa. Sähköisen reseptin odotetaan nopeuttavan ja tehostavan lääkemääräysten käsittelyä välivaiheita karsimalla. Sähköisen reseptin odotetaan lisäävän myös lääkemääräyksen käsittelyn virheettömyyttä ja turvallisuutta. Sähköinen resepti vaikuttaa paitsi terveydenhoidon toimijoiden ja apteekkien toimintatapoihin, myös asiakkaan asemaan ja oikeuksiin. Tässä työssä keskitytään kuvaamaan apteekkityötä paperisen lääkemääräyksen käsittelyn osalta ja sähköiseen reseptiin liittyviä odotuksia apteekin työntekijöiden kannalta. Tutkimusaineisto kerättiin etnografisin menetelmin ja analyysin apuna käytettiin työjärjestelmän käsitettä.

Files:

Full publication in PDF-format

BibTeX entry:

@TECHREPORT{tGlHePiReVuKa10a,
  title = {Apteekkityö uuden ajan kynnyksellä: Lääkemääräysten käsittely apteekissa ennen eReseptin käyttöönottoa},
  author = {Glad, Ville and Henttinen, Jonni and Pitkänen, Janne and Repo, Timo and Vuokko, Riikka and Karsten, Helena},
  number = {18},
  series = {TUCS National Series},
  publisher = {Turku Centre for Computer Science},
  year = {2010},
  keywords = {Sähköinen resepti, työjärjestelmä, työkäytänteet, etnografia},
  ISBN = {ISBN 978-952-12-2441-6},
}

Belongs to TUCS Research Unit(s): Zeta Emerging Technologies

Edit publication